สาระความรู้

เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

สำนักงบประมาณ เผยแพร่เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” ซึ่งเป็นเอกสารการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ในส่วนของการศึกษา ได้เผยแพร่ในเอกสารด้านสังคม หน้า 30-31

เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button