ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563

(24 ก.พ.63) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ” เปิดเผยประกาศปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตาม ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. การรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.63 จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7 มี.ค.63
 2. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่าง วันที่ 6-10 มี.ค. จับสลากประกาศผลสอบ และรายงานตัววันที่ 15 มี.ค.63
 3. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  – ประเภทสอบคัดเลือก (ถ้ามี) กำหนดรับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. สอบวันที่ 28 มี.ค. ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 1 เม.ย.63
  – ประเภทความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัครวันที่ 21-22 มี.ค. สอบหรือคัดเลือก วันที่ 24 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 26 มี.ค.63
  – ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. สอบหรือคัดเลือก วันที่ 28 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 1 เม.ย.63
  – ประเภทจับสลาก (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. จับสลากและประกาศผล วันที่ 2 เม.ย.63

การรับนักเรียนในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะ กรรมการรับนักเรียนระดับ สพฐ. ซึ่งเป็นการแบ่งสัดส่วนการดูแลการรับนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนนโยบายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพนั้น สพฐ.ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วถึงการแนะแนวในการเรียนต่อสายอาชีพ ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและนักเรียนด้วยว่า ต้องการจะเลือกเรียนต่อในสายสามัญหรือสายวิชาชีพ

การรับนักเรียนปีนี้ จะโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำชับไปยังโรงเรียนทุกแห่งแล้ว ให้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ซึ่งจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ สพฐ.ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรับนักเรียน โทร. 0-2288-5511

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button