ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด ไฟล์แนบ : กดที่นี่
ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button