ข่าวสอบบรรจุครู

ด่วน..!! สพฐ.เลื่อนสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา และ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้กําหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการสอบซึ่งได้กําหนดวันและเวลาไว้แล้วนั้น มีหลาย จังหวัดมีผู้สมัครคัดเลือกจํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นการนําไปสู่การแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ จึงเห็นควรเลื่อน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ในส่วนของการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน!! สพฐ.เลื่อนสอบ ‘ครูผู้ช่วย-รอง ผอ.ร.ร.’ ไม่มีกำหนด  https://www.matichon.co.th/education/news_207314ด่วน..!! สพฐ.เลื่อนสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา และ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button