อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จาก กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
###ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ถ้าทำข้อสอบผ่าน75%จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่กรอก ส่วนคนที่ทำคะแนนไม่ถึงรบกวนเข้ามาทำใหม่ครับ

ลิ้งก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctORvkaSEHt2Nb9s3Mvh9LF3jNr9GEo-0uFJk0kxI5A6lY-Q/viewform

Back to top button