ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

ด่วน สพฐ.เปิดรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ DIGITAL CONTENT CREATOR สร้างครูสู่ Influencer รับจำนวนจำกัด 23 กค. นี้เท่านั้น

ด่วน สพฐ.เปิดรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ DIGITAL CONTENT CREATOR สร้างครูสู่ Influencer รับจำนวนจำกัด 23 กค. นี้เท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมอบรม DIGITAL CONTENT CREATOR ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคการเล่าเรื่อง Story Telling จากเนื้อหาที่น่าเบื่อให้เกิดความน่าสนใจ โดยส่งต่อเนื้อหาไปถึงนักเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น TikTok YouTube ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว สามารถตรึงนักเรียนให้ติดตามเนื้อหาสำคัญที่ครูต้องการเน้นให้เกิดการจดจำ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกมาก เช่น สร้างครูสู่ Influencer เทคนิคการสร้าง Micro Learning
สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด  ตั้งแต่วันนี้-23 กค. นี้เท่านั้น
ด่วน สพฐ.เปิดรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ DIGITAL CONTENT CREATOR สร้างครูสู่ Influencer รับจำนวนจำกัด 23 กค. นี้เท่านั้น ด่วน สพฐ.เปิดรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ DIGITAL CONTENT CREATOR สร้างครูสู่ Influencer รับจำนวนจำกัด 23 กค. นี้เท่านั้น
ที่มา : สทร.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button