สาระความรู้

รัฐบาลชวนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่ม 1 พ.ค.นี้

วันนี้เพจ ไทยคู่ฟ้า  ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยจะเริ่ม 1 พ.ค. 2563 ดังนี้ว่า

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 4.11 ล้านโด๊ส เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งการฉีดวัคซีนจะเร่งให้เร็วขึ้นจากเดิมเดือนมิ.ย. มาเป็นเดือนพ.ค. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ทันต่อสถานการณ์เพื่อลดอาการรุนแรง และลดการเสียชีวิต
.
ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
4. ผู้เป็นโรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้เป็นโรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
.
โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2563 ซึ่งสถานบริการสาธารสุขแต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงพื้นที่กทม. สามารถลงทะเบียนสิทธิเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ LINE ID : @ucbkk สร้างสุข ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไปโดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. สมัครสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตน
2. เลือกบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3. เลือกหน่วยบริการในการเข้ารับวัคซีน
4. ลงนัดวันเวลาในการเข้ารับบริการ
5. รับบริการตามที่ลงทะเบียนไว้
.
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโทร 1422 หรือสายด่วน สปสช. โทร 1330

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button