อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 กศน.อำเภอดอนพุด จ.สระบุรี

ทดสอบความรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 ทำแบบทดสอบผ่าน 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ รับได้สูงสุด 1500 คนต่อวัน
ทดสอบได้ที่  https://forms.gle/DsGp3ugtvAP1X4JW9

Back to top button