โรงเรียนสวยน่าอยู่

บรรยากาศของโรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี

บรรยากาศของโรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รร.ขนาดเล็กค่ะ มีนักเรียน 52 คน

ภาพจากกลุ่ม : การจัดบรรยากาศในโรงเรียน https://www.facebook.com/groups/1063945460652281 

Back to top button