โรงเรียนสวยน่าอยู่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หลังจากเปิดกลุ่ม โรงเรียนสวยน่าอยู่  ที่เปิดให้สมาชิกได้แนะนำโรงเรียนของสมาชิกเอง และร่วมเผยแพร่ผลงานการเอาใจใส่ดูแลสถานที่ และภูมิทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกได้ ดังเช่น โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ที่มีบรรยากาศรอบโรงเรียนและบ้านพักครู ที่อยู่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดโครงการหลวงห้วยลึก  มาให้ชม

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ขอบคุณ : Khomsan Dokmai กลุ่ม โรงเรียนสวยน่าอยู่

Back to top button