อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำหลักสูตรหลายหลักสูตรขึ้น เพื่อให้คุณครูและผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษา และยังมีใบเกียรตบัตรจากท่าน ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ด้วย ซึ่งมีมากถึง 13 หลักสูตรหลัก ดังลิ้งก์นี้

ด่วน..!! หลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 13 หลักสูตรหลัก 41 หลักสูตรย่อย ได้รับเกียรติบัตร จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

แต่ในบทความนี้ รักครู.com จะขอแนะนำหลักสูตรสำหรับคุณครูอนุบาล ซึ่งหลักสูตรหลักนี้จะมีหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตรด้วย คือ

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2. แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

Back to top button