ข่าวการศึกษา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12  ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จนจบระดับปริญญาตรี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนไทยที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี  โดยในปี 2563 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ดังนี้

รายชื่อเยาวชนได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน ได้แก่

 1. เด็กชายระพีภัทร จันคำ    จังหวัดมุกดาหาร
 2. เด็กหญิงชาลิสา พงษพันธ์   จังหวัดสระแก้ว
 3. เด็กชายณภัทร โมคะรัตน์   จังหวัดพิษณุโลก
 4. เด็กหญิงรสิกา ขวัญคุ้ม   จังหวัดลพบุรี
 5. เด็กหญิงอนันตญา จันทร์นวล   จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. เด็กหญิงอรอนงค์ พิมานสดใส    จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. เด็กหญิงขวัญใจ เกิดสมบูรณ์   จังหวัดตรัง
 8. เด็กหญิงรมณี เทพอินแดง   จังหวัดชัยภูมิ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นางสาวศิลดา ศณีสุวรรณ   จังหวัดกาญจนบุรี
 2. นางสาวดวงกมล มาลัยกุล   จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. นางสาวดรุณี พลศร   จังหวัดกำแพงเพชร
 4. นางสาวชลดา ข้ามสมุทร   จังหวัดชุมพร

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กรุณาติดต่อกลับมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

พัชรพร กิจพยัคฆ์ (มิ้ง)       โทร. 061-417-0706   Email : [email protected]

ภิญญาพัชร์ สุขเสวี (อ้อม)   โทร. 098-874-5442   Email: [email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button