ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.แจ้ง กรณียกเลิกปรับลดเวลาทำงาน ในส่วนของโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาตามความจำเป็น

สพฐ.แจ้ง กรณียกเลิกปรับลดเวลาทำงาน ในส่วนของโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาตามความจำเป็น

ตามที่ได้มีประกาศยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน 100% นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วันนี้ (5 มิ.ย.) สพฐ.มีหนังสือแจ้งแล้ว

● บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มาปฏิบัติงานในสำนักงาน 💯%

● ในส่วนของครูผู้สอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เช่น เพื่อเตรียมสถานที่ เตรียมจัดสอบคัดเลือก เตรียมการในเรื่องการเปิดภาคเรียน ฯลฯ โดยให้คำนึงถึงข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ

สพฐ.แจ้ง กรณียกเลิกปรับลดเวลาทำงาน ในส่วนของโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาตามความจำเป็น

ที่มา : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button