ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่งหนังสือนี้จะมีในระบบ E-COVID 19  อยู่แล้วนะครับ ถ้าโรงเรียนใดเข้าไปรายงานแล้วจะเจอ ลิ้งก์ประเมินตนเอง http://202.29.173.13/school  รหัสเข้าใช้งานคือรหัสโรงเรียน 10 หลัก ครับ

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ลิ้งดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประเมินตนเองโดยไม่ต้องเข้าระบบ E-COVID 19 :  ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button