ข่าวการศึกษา

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน

เรื่อง ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา

ด้วย นายปีแยร์ อืนดูรุนซีชา (H.E. Mr. Pierre Nkurunziza) ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ในวันศุกร์ที่ 12 วันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 รวม 3 วันทําการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลตธงครึ่งเสาตามกําหนดวันดังกล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  11 มิถุนายน 2563

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน

ลดธงลงครึ่งเสา คืออะไร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button