ข่าวการศึกษา

ทุ่มงบ 1,700 ล้าน ผลักดัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 แห่ง

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (สพล.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการผลักดัน สพล.ทั้ง 17 วิทยาเขตทั่วประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ มีอยู่ 3 ขั้นตอนคือ การแก้ไข พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ…. ที่ตอนนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีความเห็นชอบแล้ว และกำลังผลักดันเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้แล้วเช่นกัน ดังนั้นคาดว่าช่วงกลางปี พ.ศ.2559 ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ…. น่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนต่อไปคือ การวางโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาจากบัณฑิตที่จบมาว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เป็นนักกีฬา หรือว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ก่อนที่จะนำมาทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และตั้งเป็นคณะต่อไป คาดว่าใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนในการวางโครงสร้าง สุดท้ายคือ การวางระเบียบข้อบังคับ ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเช่นกัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดังนั้น มองว่าน่าจะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ในปีการศึกษา พ.ศ.2560 ส่วนเรื่องของการปรับปรุง สพล.ทั้ง 17 วิทยาเขตเพื่อรับมือการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะมีในส่วนของการซ่อมแซมอาคาร หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์กีฬาให้เหมาะสมมากขึ้น รวมไปถึงการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นคาดว่าแต่ละวิทยาเขตจะใช้เงินในการปรับปรุงประมาณ 100 ล้านบาท รวม 17 วิทยาเขตเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษากล่าวต่อว่า โรงเรียนกีฬาที่จะเดิมมีอยู่ 12 แห่งนั้น สพล. เตรียมที่จะเพิ่มอีก 2 ที่ คือ จ.เชียงใหม่ และ จ.นครนายก ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยแต่ละแห่งได้ใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท ดังนั้นในปี พ.ศ.2559 จะสามารถเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนได้ในทันที

นายปริวัฒน์กล่าวในตอนท้ายว่า กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ที่ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้ ความพร้อมตอนนี้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทั้งสนามแข่งขันและที่พักต่างๆ โดยได้มีการทุ่มงบกว่า 26 ล้านบาท ในการปรับปรุงสนาม และจัดแข่งขัน ซึ่งจากการได้ลงไปดูนักกีฬาตามวิทยาเขตที่ฝึกซ้อม คิดว่าจะมีนักกีฬาหน้าใหม่ๆ แจ้งเกิดแน่นอน

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button