ข่าวการศึกษา

แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แนวทางด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เอกสารจาก การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563
ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการประชุม

2. Link Video Conference

3. คู่มือการเข้าร่วมประชุม VDO Conference ด้วยโปรแกรม

4. รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube

5.1. เอกสาร 1 – แนวทางการจัดทำข้อมูล PDF

5.2 เอกสาร 1 -แนวทางการจัดทำข้อมูล PPTX

ที่มา : สนผ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button