หนังสือคู่มือ

คู่มือและแนวทางการใช้งานโปรแกรม DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563

คู่มือและแนวทางการใช้งานโปรแกรม DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563

คู่มือและแนวทางการใช้งานโปรแกรม DMC เป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (Data Management Center : DMC)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือและแนวทางการใช้งานโปรแกรม DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button