ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดให้ สพท. เป็นหน่วยพัฒนา ก่อนบรรจุแต่งตั้ง รอง.ผอ.รร

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ สพท. เป็นหน่วยพัฒนา ก่อนบรรจุแต่งตั้ง รอง.ผอ.รร

บัญชีรายชื่อหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

Back to top button