ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประเทศ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัดนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศผลการประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประเทศรายละเอียดทั้งหมด : ดาวน์โหลด ITA Online 2020

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button