สาระความรู้

คลายข้อสงสัย เข้า กบข. จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ

เมื่อวานนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับเงิน บำเหน็จและบำนาญ ไว้ดังนี้

ยืนยัน! ไม่ว่าสมาชิก กบข. จะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อไหร่ ยังมีสิทธิ์เลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ บำนาญจากกรมบัญชีกลาง และยังได้รับเงินก้อนจาก กบข. อีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คลายข้อสงสัย เข้า กบข. จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ

การรับเงินก้อนจาก กบข. ขึ้นอยู่กับว่า สมาชิกตัดสินใจเลือกรับเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นเงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญ
🛎กรณีเลือกรับบำเหน็จ สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจาก กบข. เป็นเงินสะสมของตัวเอง บวกกับเงินสมทบจากรัฐ และผลตอบแทนที่ กบข.นำไปลงทุน
🛎กรณีเลือกรับบำนาญ สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจาก กบข. เป็นเงินสะสมของตัวเอง บวกกับเงินที่รัฐนำส่งให้ คือ เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถ้ามี) รวมกับผลตอบแทนที่ กบข.นำไปลงทุน

ส่วนข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับเงินทางเดียวเท่านั้น คือ เงินบำเหน็จหรือ บำนาญจากกรมบัญชีกลาง

#GPFcommunity #เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข #GPF

สามารถเข้าไปถามในเพจ กบข. ได้จากลิ้งนี้ครับ : https://www.facebook.com/gpf1179/photos/a.150771068292814/3369465703089985/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button