ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อหนังสือเรียน งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อหนังสือเรียน งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อหนังสือเรียน งบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button