ข่าวการศึกษา

ระบบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ระบบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะ

การดำเนินการกำหนดการ
1 ลงทะเบียนสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • ยืนยันข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ แนบไฟล์รูปภาพและเอกสาร
  • สมัครสอบ เลือกวิชา/เลือกจังหวัดที่จะเข้ารับการทดสอบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3 – 17 ธันวาคม 2563
2 พิมพ์เอกสารการชำระเงิน/ชำระเงินค่าสมัครสอบ3 – 18 ธันวาคม 2563
3 ตรวจสอบสถานะใบสมัคร3 – 18 ธันวาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
5 วันทดสอบ

20-21 กุมภาพันธ์ 2564
6 ประกาศผลสอบ31 มีนาคม 2564

ระบบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

เข้าระบบ : http://ksp.niets.or.th/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button