ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้านหนังสือราชการ

เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ สอบ รอง ผอ. ต้องเป็นครูชำนาญการ สอบ ผอ. ต้องเคยเป็นรอง หรือเป็นครูชำนาญการพิเศษ มีประสบการณ์บริหาร 2 ปี

เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ สอบรอง ผอ. วิทยฐานะอย่างน้อยชำนาญการ สอบ ผอ. ต้องเคยเป็นรอง หรือเป็นครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่  26  มกราคม 2564  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษษนิเทศก์ใหม่  เพียงแต่ว่าเมื่อคราววันที่  26 มกราคม 2564  ไม่ได้มีใครสนใจประเด็นนี้มากนัก อาจจะด้วยยังไม่ได้อ่านหรือ คิดว่าเนื้อหาอาจจะยังไม่เกี่ยวกับเรา เลยปล่อยไปเลยก็มี

จนช่วงนี้หลายคนที่กำลังจะเปลี่ยนสายงาน เป็นสายบริหาร ได้นำเกณฑ์มาตรฐาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มาอ่านกันอีกครั้ง  และพบว่าแต่เดิม เป็นดังนี้

เดิม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   เป็นครู คศ.1 ที่มีอายุราชการ 5 ปีขึ้นไป 
เกณฑ์ใหม่  ได้เปลี่ยนเป็น  ต้องเป็น ครูชำนาญการขึ้นไป ดูตามภาพด้านล่าง เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ สอบ รอง ผอ. ต้องเป็นครูชำนาญการ สอบ ผอ. ต้องเคยเป็นรอง หรือเป็นครูชำนาญการพิเศษ มีประสบการณ์บริหาร 2 ปี

 

เดิม  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   เป็นครู คศ.2 ขึ้นไป
เกณฑ์ใหม่  ได้เปลี่ยนเป็น  ต้องเป็น รองผู้อำนวยการมาแล้วอย่างน้อย  2 ปี วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  หรือ เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีประสบการณ์บริหารงานระดับหัวหน้ากลุ่ม ไม่น้อยกว่า  2  ปี

เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ สอบ รอง ผอ. ต้องเป็นครูชำนาญการ สอบ ผอ. ต้องเคยเป็นรอง หรือเป็นครูชำนาญการพิเศษ มีประสบการณ์บริหาร 2 ปี

เอกสารเต็มอยู่ในหนังสือ ว.3 /2564  หน้าที่ 17 และหน้าที่  20 หรือตามดูที่บทความนี้  >> มาแล้ว มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และยังมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานวิชาชีพของตำแหน่งอื่นๆ อีก  ซึ่งครูสามารถเซฟเก็บไว้อ่านและศึกษา ทำความเข้าใจได้จากลิ้งก์ที่แนบไว้ให้ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button