ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

คุรุสภา เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงประกอบวิทยฐานะ 12 ชม. รอบที่ 4 – 6

คุรุสภา เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงประกอบวิทยฐานะ 12 ชม. รอบที่ 4 – 6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้า :  คุรุสภา เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงประกอบวิทยฐานะ 12 ชม. เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื่องจากปีนี้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ไม่สามารถทำการจัดงานวันครูได้ เหมือนปีก่อนๆ จึงได้จัดงาน วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  มีดังต่อไปนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง  และ ได้รับเกียรติบัตร

โดยการ อบรมออนไลน์ ใช้ชื่อหลักสูตรว่า  หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน  The Development Learning Competency for Thai Professional Teachersby Using Learning Resource and Information Communication Technology  รหัสหลักสูตร 639181001  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

จะ เปิดลงทะเบียน รอบที่ 4 – 6 ดังนี้

ลงทะเบียนเพิ่มเติม (รอบที่ 4)

16 ก.พ. 64 (10.00 น.)

ลงทะเบียนเพิ่มเติม (รอบที่ 5)

24 ก.พ. 64 (10.00 น.)

ลงทะเบียนเพิ่มเติม (รอบที่ 6)

4 มี.ค. 64 (10.00 น.)

โดยสามารถเข้าไปอบรมได้ที่ (ตามเวลาที่กำหนด) https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/wankru64/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

คุรุสภา เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงประกอบวิทยฐานะ 12 ชม. รอบที่ 4 - 6

คุรุสภา เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงประกอบวิทยฐานะ 12 ชม. รอบที่ 4 - 6

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button