สาระความรู้

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 13 สาขาอาชีพ อยู่ระหว่าง 415-675 บาทต่อวัน

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 13 สาขาอาชีพ อยู่ระหว่าง 415-675 บาทต่อวัน

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วันเป็นต้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

✅✅ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย

1️⃣ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่

• ช่างกลึง อัตราค่าจ้าง 460-630 บาท/วัน

• ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC อัตราค่าจ้าง 470-675 บาท/วัน

• ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน

• ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อัตราค่าจ้าง 465-630 บาท/วัน

2️⃣ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่

• ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารและช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

• ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) อัตราค่าจ้างระหว่าง 450-540 บาท/วัน

• ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions) อัตราค่าจ้าง 440 บาท/วัน

• ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

3️⃣ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่

• พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน

• ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน

💰💰 ทั้งนี้ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ได้มีการชะลอการออกประกาศฯ ไว้ก่อน เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกให้ครอบคลุมรถบรรทุกทุกประเภทก่อนจึงนำมาพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ต่อไป

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button