ข่าวการศึกษา

Thai-Fungi ราแมลง สื่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะวิจัยไบโอเทค ออกสำรวจข้อมูลความหลากหลายของราแมลงในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20 ปี พบว่าในประเทศไทยมีราแมลงกว่า 400 ชนิด เป็นราแมลงสายพันธุ์ใหม่ที่สำรวจพบครั้งแรกของโลกในประเทศไทยและรายงานไปแล้ว จำนวน 24 ชนิด ซึ่งข้อมูลและความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดอนุกรมวิธานของรา

Thai-Fungi เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่มีการรวบรวมข้อมูลราแมลงไว้กว่า 100 ชนิด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของราในประเทศไทย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้เหล่านี้ให้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในแอปพลิเคชันนี้จะประกอบไปด้วย:

  • ภาพตัวอย่างราแมลง พร้อมระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z
  • ลักษณะสัณฐานวิทยาของราแมลงแต่ละชนิดที่สำรวจพบในประเทศไทย
  • สามารถถ่ายรูปราแมลงที่ตนเองพบ และเก็บข้อมูลตำแหน่งที่พบ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนตัว
  • สามารแชร์ภาพราแมลงที่พบ ผ่านทางเฟสบุ๊คหรืออีเมล เพื่อสอบถามกับทางนักวิจัยว่าเป็นราชนิดใดApp_Thai_Fungi_1 App_Thai_Fungi_2

แอปพลิเคชัน Thai-Fungi เป็นความร่วมมือของคณะนักวิจัยห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ และ ห้องปฏิบัติการ Information Systems หน่วยวิจัยทรัพยากรเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแอปพลิเคชันได้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ดาวน์โหลดผ่าน App Store ได้ที่ https://itunes.apple.com/us/app/thai-fungi/id901706104?mt=8  (Pro version) หรือhttps://itunes.apple.com/us/app/thai-fungi-lite/id901799421?mt=8 (Lite version) และแอนดรอยด์ (android) ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nstda.app หรือhttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.nstda.appfree (Lite version)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button