สาระความรู้

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

ครูที่เคยเข้ารับการอบรมคูปองครู  สามารถเข้าตรวจสอบและค้นหาประวัติการอบรม จากหมายเลขบัตรประชาชน ได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ หลักสูตรอบรม สถาบันคุรุพัฒนา https://course.kurupatana.ac.th

2. คลิกเมนู ตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบการอบรม -> ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ข้อมูลการอบรมก็จะแสดง ขึ้นมาแบบภาพด้านล่าง

 

Back to top button