สาระความรู้

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

ครูที่เคยเข้ารับการอบรมคูปองครู  สามารถเข้าตรวจสอบและค้นหาประวัติการอบรม จากหมายเลขบัตรประชาชน ได้ง่ายๆ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ หลักสูตรอบรม สถาบันคุรุพัฒนา https://course.kurupatana.ac.th

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

2. คลิกเมนู ตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบการอบรม -> ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

3. ข้อมูลการอบรมก็จะแสดง ขึ้นมาแบบภาพด้านล่าง

ช่องทางตรวจสอบชั่วโมงอบรม จากสถาบันคุรุพัฒนา

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button