สาระความรู้

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2558

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

 

 

“ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา
รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่
ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล
เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button