ข่าวการศึกษา

โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท

โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท

ด้วย สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” โดยมอบทุนเพื่อพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในการนี้ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อดังแนบ) คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการตามคำชี้แจง

เอกสารเพิ่มเติม 1 หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม 2 ใบสมัครสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ให้ส่งปณ.ด่วน ถึงสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

 

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท Download

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท Download

โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท

ที่มา : https://www.vitheebuddha.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button