ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการฯชวน การเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี 2564

สำนักวิชาการฯชวน การเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี 2564

โปรดกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ คัดเลือกโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน

ส่งกลับภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 (รายละเอียดจะอยู่ถัดจากหน้าสมัคร)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์สมัคร  https://forms.gle/bhqCbFesWcVgFwag6>

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button