การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา​ 2563​

ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา​ 2563​
ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​

-แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
-แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
-เฉลยข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button