ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

กรมอนามัย แจ้งสถานศึกษา ทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564

กรมอนามัย มีหนังสือแจ้งองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา (สพฐ.-สอศ.-กศน.-สช..-โรงเรียนนานาชาติ) แจ้งให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564
เว็บไซต์ : https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school/
คู่มือ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
ดาวน์โหลด รู้ทันโควิด ฉบับการ์ตูนขายหัวเราะ

กรมอนามัย แจ้งสถานศึกษา ทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564 กรมอนามัย แจ้งสถานศึกษา ทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564 กรมอนามัย แจ้งสถานศึกษา ทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564 กรมอนามัย แจ้งสถานศึกษา ทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564 กรมอนามัย แจ้งสถานศึกษา ทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button