ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ศธ 04005/ว442-443 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ***
  2. การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ศธ 04005/ว438 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ***
  3. การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ที่ ศธ 04005/ว439-440-441 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ***
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 439 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 440 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 441 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปบัญชีจัดสรร โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง

สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button