ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

รมว.ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

(6 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมแนวทางการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับจากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย ศธ.ได้เตรียมความพร้อมไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ และช่วงเปิดภาคเรียน

โดยในช่วงเตรียมเปิดภาคเรียน ขอให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าบุตรหลานของทุกคนจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ทำในระหว่างรอการเลื่อนเปิดเรียน ทั้งนี้ อาจเป็นกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนด้วยระบบออนไลน์ หรืออาจเป็นกิจกรรมไปเยี่ยมที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ (ออฟไลน์)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • กิจกรรมออนไลน์ จะมีคลังสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ แขวนไว้บนเว็บไซต์ของ ศธ. (MOE LEARNING PLATFORMS) โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมบรรยายให้ความรู้
  • กิจกรรมออฟไลน์ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมที่มีประโยชน์ ร่วมกับ ศบค. ระดับจังหวัด ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การฝึกทักษะอาชีพ หรือการเรียนรู้เรื่องการออมเงินของเด็กแต่ละคน เป็นต้น

โดยกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ไม่ได้เป็นการบังคับว่าโรงเรียนจะต้องทำทุกแห่ง เพราะ ศธ.ยังต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ด้วย

ศธ.จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียนน้อยที่สุด สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

ทั้งนี้ ศธ.จะมีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live “ศธ.360 องศา” ด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ศธ.360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button