ข่าวสอบบรรจุครู

คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564

คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564

คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564

>>> หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
>>> หนังสือแจ้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
>>> คู่มือสอบแข่งขันฯ ปี 2564 (ฉบับเต็ม)

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 (ประกาศ 28 พ.ค.64) ล่าสุด 

>>> แจ้งกำหนดการใหม่ (ศธจ.)
>>> แจ้งกำหนดการใหม่ (สพท.)

Back to top button