อาชีพเสริมครู

ครูปลูกตอกราฟ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เดือนละ 30,000 บาท

ครูปลูกตอกราฟ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เดือนละ 30,000 บาท

เกษตรกรไทย สร้างรายได้
คนต้นเรื่อง : ครูวัฒนพงษ์ พรนิคม
สถานที่ถ่ายทำ : TK ตอกราฟ
ติดต่อสวน : 089-2830048
ผลิตรายการโดย ทีมงานเกษตรกรไทยสร้างรายได้

ขอบคุณเพจ : เกษตรกรไทย สร้างรายได้

Back to top button