ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร :พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
วิธีการเลือกสรร :– ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

– ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

เกณฑ์การประเมิน :รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/637580662170524415.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button