ทุนการศึกษาข่าวการศึกษา

กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2 ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีวศึกษาเรียนฟรีป.ตรี – ป.เอก

กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2 ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีวศึกษาให้ได้เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2 ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญา เอก กสศ.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตัวเองและสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี การศึกษา 2564 รอบที่ 2 สมัครได้แล้วต้งัแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มิถุนายน 2564

กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2 ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีวศึกษาเรียนฟรีป.ตรี - ป.เอก

รายละเอียด  http://www.xn--12c4atib2a9a0c4cyat5b.com

 

Back to top button