ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

แนะนำดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ PSBL (Project and Service Based Learning) เรียนรู้และสามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้

แนะนำดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ PSBL (Project and Service Based Learning) เรียนรู้และสามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Project and Service Based Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก จนตอนนี้การบอรมได้สิ้นสุดแล้ว และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามรถเป็นแบบอย่างได้ อยากนำเสนอเพื่อนครู รวมถึงเพื่อนครูสามารถเรียนรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ละทำข้อสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ โดยเข้าลิ้งก์เว็บไซต์ :  https://sites.google.com/esdc.go.th/psbl/home?authuser=0 

แนะนำดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ PSBL (Project and Service Based Learning) เรียนรู้และสามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับแผนการสอนให้คลิกที่เมนูรายวิชาด้านบน หลังจากนั้นจะมีรายชื่อแผนต่างๆให้ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button