ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน

1.หนังสือนำ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป และเกณฑ์ 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

3.บัญชีสรุปร.ร.ปกติ รายสพท.

4.บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติรายโรง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button