ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลายคุณวุฒิตามลิ้งก์หนังสือ ด้านล่าง

ที่ ศธ 0206.6-389 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ที่ ศธ 0206.6-388 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ที่ ศธ 0206.6-386 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ที่ ศธ 0206.6-387 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ที่ ศธ 0206.6-384 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่มา : ก.ค.ศ.

Back to top button