ข่าวสอบบรรจุครู

อาชีวศึกษาเปิดสอบครู 6 วิทยาลัย 17 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

อาชีวศึกษาเปิดสอบครู 6 วิทยาลัย 17 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637593720071895961

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637593718696727306

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637593716596937205

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637593701508814214

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637593670244816015

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637593739558380524

รับสมัคร ณ วันอื่นๆ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา รับสมัครครู อีก 15 วิทยาลัย รวม 17 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานราชการว่าง รับสมัครครูอาชีวะ 15 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13 วิทยาลัยฯ รับสมัคร(ครู) 26 ตำแหน่ง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button