ข่าวการศึกษา

Info สรุปข้อตกลงในการพัฒนาพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Info สรุปข้อตกลงในการพัฒนาพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Info สรุปข้อตกลงในการพัฒนาพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button