อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ อบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี
การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00 – 12.00 o.

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สามารถเข้าร่วมการอบรม โดยรับชม ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) www.facebook.com/obectvonline
2) www.facebook.com/moralinnoobec/
3 ) www.facebook.com/Catalystintercorp

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ตั้งแต่ ๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๐ คน หากเต็มก่อนจะปิดรับสมัครก่อน
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง QR CODE

เอกสารเพิ่มเติม ๑ : หนังสือส่ง
เอกสารเพื่มเติม ๒ : คำชี้แจงการสมัคร

 

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม. Download

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม. Download

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button