อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ อบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี
การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00 – 12.00 o.

สามารถเข้าร่วมการอบรม โดยรับชม ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) www.facebook.com/obectvonline
2) www.facebook.com/moralinnoobec/
3 ) www.facebook.com/Catalystintercorp

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ตั้งแต่ ๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๐ คน หากเต็มก่อนจะปิดรับสมัครก่อน
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง QR CODE

เอกสารเพิ่มเติม ๑ : หนังสือส่ง
เอกสารเพื่มเติม ๒ : คำชี้แจงการสมัคร

 

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :  Download

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 :  Download

Back to top button