ข่าวการศึกษา

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลายท่านยังคงสงสัยว่ามีเกณฑ์อะไรที่ต้องใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนในระดับดี
.
เกณฑ์ที่ สมศ. จะพิจารณามี 3 มาตรฐาน หากมีหลักฐานหรือข้อมูลปรากฏใน SAR 0-3 ข้อ ได้ระดับปรับปรุง, มี 4 ข้อได้ระดับปานกลาง, มี 5 ข้อได้ระดับดี
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button