ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ. แจ้ง 5 มาตรการช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

รมว.ศธ. แจ้ง 5 มาตรการช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ เมื่อเวลา 12.00 น. เพจ ตรีนุช เทียนทอง ได้นำเสนอ 5 มาตรการที่จะช่วยเหลือครูและนักเรียน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากครู ที่เข้าร่วมดตามรับฟังปัญหา และให้นโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  ตามลิ้งก์นี้  https://otepc.go.th/th/content_page/item/3435-2019.html  และได้นำเสนอมาตรการ 5 มาตรการ ดังนี้

เมื่อวานนี้ ดิฉันมีโอกาสได้เข้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมอัพเดตการทำงานของกระทรวงฯ ในเรื่องนี้ค่ะ
.
#ยืดหยุ่นการใช้เงินอุดหนุน ปรับระเบียบการใช้เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้ เช่น ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนในเบื้องต้น
.
#อินเทอร์เน็ต ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อเตรียมผลักดันให้มีอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ในระยะยาว
.
#การนับเวลาเรียน ปรับวิธีการนับเวลาเรียน เพื่อลดความตึงเครียดของนักเรียนและครู โดยไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าจอสำหรับเก็บชั่วโมงให้ครบเพียงอย่างเดียว แต่ทุกกิจกรรมที่เกิดการเรียนรู้ให้นับเป็นเวลาเรียนได้ ซึ่งเรากำลังคุยกันอยู่และน่าจะพร้อมในเร็วนี้
.
#วัคซีนครู ผลักดันให้มีการจัดสรรสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อขอฝากการจัดสรรสิทธิ์ให้บุคลากรของเราทุกคน
.
#เงินเยียวยา จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียน คนละ 2,000 บาท กระทรวงฯ ผลักดันมาตรการนี้ให้แก่นักเรียนทั้งประเทศ โดยเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันนี้ค่ะ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button