ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

ดาวน์โหลด (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เฉพาะการทดสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ   4) วิชาชีพครู ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบผังการสร้างข้อสอบฯ Test Blueprint ครั้งที่ 2/2564  ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงประชาสัมพันธ์ผังการสร้างข้อสอบฯ (Test Blueprint) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเข้ารับการทดสอบได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 4 วิชา ได้ที่ shorturl.asia/401Xm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คลิกที่นี่ !! รายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) จำนวน 4 วิชา

ขอบคุณที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button