อบรมออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบ MICROSOFT TEAM อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

คู่มือการใช้งานระบบ MICROSOFT TEAM อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม


คู่มือการใช้งานระบบ อบรมออนไลน์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ ตลาดนัดเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
ตรวจสอบ Username ด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือ ชื่อ
 จริงนามสกลุจริง ที่ลิงก์ดังต่อไปนีhttp://aka.ms/moemarket
ลิ้งก์ทดสอบ : https://teams.microsoft.com

Back to top button