อบรมออนไลน์

ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

จากการอบรม  อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ  โดยได้จัดอบรมในวันที่  14 -15 สิงหาคม 2564 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอเชิญร่วม การ อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเรียนตามช่องทาง  webinar.dlit.ac.th / Facebook OBEC Channel / Youtube OBEC Channel / OBEC นั้น

โดยสามารถรอลงทะเบียนรับเกียรติบัตรหลังอบรมได้เลย ในวันที่  15 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และสามารถลงทะเบียนได้จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
ในส่วนการดาวน์โหลดเกียรติ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ลิ้งก์ลงทะเบียนสามารถเข้าเว็บไซต์ https://webinar.dlit.ac.th/certificate

ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือ  https://lin.ee/Fj8yrfz

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ลิ้งก์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม OBEC Webinar เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button